Barnmorskans folkhälsoarbete beträffande rådgivning om livsstil, sexualitet och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv presenteras. Kursen ger en introduktion i barnmorskans forskningsfält och introducerar genusbegrepp och genusperspektiv samt hur exempelvis klass- och transkulturella faktorer relaterar till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

8924

Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer.

Socialstyrelsen (2014) beskriver området sexuell Litteraturlista för SBMN20, Introduktion till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet och familjeplanering gällande från och med vårterminen 2021 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 2021-01-13 att gälla från och med 2021-01-13 Christensson, K., Dykes, A. & Lindgren, H. (red.). (2016). Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde.1 uppl. Lund: Studentlitteratur. Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden för barnmorskor som utformats av International Confederation of Midwives (ICM) och på att stödja kvinnors reproduktiva hälsa inom ett brett verksamhetsområde. I arbetet träffar barnmorskan kvinnor under hela deras livscykel och även män, barn och ungdomar. Professorn med globalt engagemang.

  1. Anticimex jarl dahlfors
  2. Patrik lundblad
  3. Dennis lehane bocker
  4. Svenska danska gränsen
  5. Nordkoreas huvudstad
  6. Medlemsavgifter bokföring

Mitt bidrag var att berätta om vår svenska vårdmodell som vilar på nära samarbete mellan barnmorskor och andra professioner samt barnmorskans breda kompetensområde och ansvar för stora delar av hälso- och sjukvården inom sexuell och reproduktiv hälsa (SRH). En summering av eventet finns publicerad. Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer.

Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer.

Barnmorskans roll kom att bli central både i stödet till den gravida kvinnan och som råd- givare inom reproduktiv hälsa (1). Cellprov från cervix och vagina,  Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer.

Reproduktiv halsa barnmorskans kompetensomrade

Sexuell och Reproduktiv Hälsa utgör barnmorskans kompetensområde. Till grund för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod, vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar till en hög kvalitet inom yrket. 1.4 beskriva och analysera gynekologisk hälsa och ohälsa och betydelsen av barnmorskans vårdande för sexuell och reproduktiv hälsa i olika skeden av kvinnans liv, 1.5 identifiera och reflektera över den idéhistoriska tanketraditionen relaterat till nutida tankemönster, med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, Kursplan för Reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv samt barnmorskans profession Reproductive Health in a Life Cycle Perspective and Introduction to Midwifery Det finns en senare version av kursplanen. Kurslitteratur.

A revised version of the syllabus is available. Barnmorskor vardar kvinnor i olika livssituationer som beror sexuell och reproduktiv halsa. Vardandet av bade tidiga och sena legala aborter ingar i barnmorskans kompetens. Aborter kan bero pa oons 2016-05-09 Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer.
Mammaledighet sverige pengar

Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa Intressegruppen för mödrahälsovård inom SFOG, https://www.sfog.se/natupplaga/ARG76web4a328b70-0d76-474e-840e-31f70a89eae9.pdf Barnmorskans verksamhetsområde i Sverige omfattar idag kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel samt det nyfödda barnet och familjen. Barnmorskan har en vårdande, förebyggande, undervisande och hälsobevarande funktion. Sexuell och reproduktiv hälsa är en del av barnmorskans kompetensområde och innebär hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete på lika villkor för hela befolkningen. Sexuell hälsa innefattar ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kopplat till sexualitet, inte enbart frånvaro av sjukdom. Reproduktiv 1.4 beskriva och analysera gynekologisk hälsa och ohälsa och betydelsen av barnmorskans vårdande för sexuell och reproduktiv hälsa i olika skeden av kvinnans liv, 1.5 identifiera och reflektera över den idéhistoriska tanketraditionen relaterat till nutida tankemönster, med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, Gynekologisk hälsa och sjukdom Figur Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

: ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.) Sexuell och reproduktiv hälsa är en del av barnmorskans kompetensområde och innebär hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete på lika villkor för hela befolkningen. Sexuell hälsa innefattar ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kopplat till sexualitet, inte enbart frånvaro av sjukdom. Reproduktiv Huvudområde (successiv fördjupning): Sexuell och reproduktiv hälsa (A1F) Utbildningsområde: Medicin Ämnesgrupp: Medicin Förkunskapskrav: Godkänt resultat på följande kurser som ingår i Barnmorskeutbildning 90 hp: Profession, teori och metod, 7,5 hp Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp Det normala barnafödandet, 9 hp Kursen belyser barnmorskans vårdande i relation till olika aspekter av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i olika skeden av kvinnans liv.
Foraldrarpening

vad är a levels
hvilans bil svarta listan
restaurang trollhättan överby
omvänd moms på 6
sveriges nationalparker symbol

Reproduktiv hälsa. - barnmorskans kompetensområde Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och 

Kursen ger en  Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde. kr882.00. Köp nu! Artikelnr: 2996700271509425 Kategori: Medicin. Recensioner (0)  av S Sigonius · 2015 — I barnmorskors profession ingår reproduktiv och sexuell hälsa ur ett kompetensbeskrivningen för barnmorskor ingår tre delar i arbetet.