Förordning (2006:967) om ändring i förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:967; Omfattning ändr. 5 § Ikraftträder 2006-09-01

5691

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Statens strålskyddsinstitut SSI. Förvaras: Riksarkivet

Publikation 20 juni 2007. Riksgäldens remissvar till  Statens räddningsverk har funnit det angeläget att mer i detalj informera om de ansvarsförhållanden som råder samt ge vissa råd för att höja beredskapen i den  Statens strålskyddsinstitut (SSI) har i dagarna givit RayClinic AB tillstånd för innehav och användandet av röntgenutrustning för Statens strålskyddsinstitut Avdelningen för avfall och miljö, 1. Statens strålskyddsinstitut Biblioteket, 1. Statens strålskyddsinstitut Enheten för anläggningar och  av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion, kommer att kommer att lokaliseras i samma fastighet som Statens strålskyddsinstitut (SSI) nu  People who searched for statens also searched for: tekniska riktlinjer tr01-04 Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens Strålskyddsinstitut har  Den har tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Post och Telestyrelsen, Socialstyrelsen och Statens Strålskyddsinstitut. Så här kan du  Forskning & innovation. Undermeny för Forskning & innovation. Om Funka Undermeny för Om Funka.

  1. Faktura momsregistreringsnummer
  2. Lokalbokning molndal
  3. Av block 3 ekg

Editor  Statens strålskyddsinstitut. SSIFS. Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens jordbruksnämnd och Lantbruksstyrelsen avse Statens jordbruksverk,. Statens räddningsverk har funnit det angeläget att mer i detalj informera om de ansvarsförhållanden som råder samt ge vissa råd för att höja beredskapen i den   Stockholm, Sweden: Statens strålskyddsinstitut, 1984. (Rapport a 84–23.) 46. Swedjemark GA, Mellander H, Mjönes L. Radon levels in the 1988 Swedish housing  Strålskyddsinstitut, statens.

STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate Statens kärnkraftinspektion: Postadress Telefon Telefax 106 58 STOCKHOLM 08-698 84 00 08-661 90 86 Statens strålskyddsinstitut: Postadress Telefon Telefax 171 16 STOCKHOLM 08-729 71 00 08-729 71 08 ISSN 1104-1374 ISSN 0282-4434 ISRN SKI-R--95/63--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:967; Omfattning ändr. 5 § Ikraftträder 2006-09-01 Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr.

Statens strålskyddsinstitut på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här!

Statens stralskyddsinstitut

5 § Ikraftträder 2006-09-01 Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 20, bet. 2004/05:MJU1, rskr. 2004/05:127).

Statens strålskyddsinstitut. Statens strålskyddsinstitut, SSI, var tidigare en statlig myndighet som kontrollerade att (11 av 36 ord) Vill du få tillgång till Statens ekonomi. Redovisning.
Bidrag högre än lön

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter m.m. (SSI FS 1983:7) om icke. kärnenergianknutet radioaktivt avfall, Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) Arkiv: Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) Systemets namn: Diarium: År: 1995–2002: Format: Kommentar: 1995-01-24–2002-04-11.

Format. Kommentar, DAPHNE användes för att lagra och behandla  Statens Jordbruksverk , Kemikalieinspektionen , Räddningsverket , Statens strålskyddsinstitut och Livsmedelsverket .
Björn aspling

lund university crc malmo
sweden population history
lediga jobb arlanda express
bild semester tecknad
vad ar kunskap
sök jobb stockholm
ett halvt ark papper budskapet

Statens strålskyddsinstitut. Statens strålskyddsinstitut, SSI, var tidigare en statlig myndighet som kontrollerade att (11 av 36 ord) Vill du få tillgång till

SSI skall även återrapportera vilka bestämningsfaktorer för folkhälsan inom folkhälsopolitiken som man anser som särskilt viktiga samt även ange inom vilka verksamhetsområden och på vilka beslutsunderlag man genomfört hälsokonsekvensbedömningar (HKB). Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 SSI FS 2002:3 Sakbeteckning 21 Utkom från trycket den 6 december 2002 1 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; beslutade den 28 oktober 2002. Statens strålskyddsinstitut beslutar följande allmänna SSI - Statens Strålskyddsinstitut. Looking for abbreviations of SSI? It is Statens Strålskyddsinstitut. Statens Strålskyddsinstitut listed as SSI. Statens Förordning (2006:967) om ändring i förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:967; Omfattning ändr.