Fördjupning Bakteriologi eller Virologi Målrelaterat Valfri del Vårdhygien Mykologi Parasitologi Klinik Infektion Pediatrik Hematologi. Medicinska delmål 1 -3 12 

2498

9. apr 2021 kurs og konferanser.

redogöra för grundläggande bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi. Studiebesök görs inom bakteriologi, mykologi samt virologi. Följande moment ingår: Mikrobiologi - teori 3 hp Microbiology - theory Mikrobiologisk metodik, teori​  Tor, 6 Sep, 09:15-12:00, FRISTÅENDE KURSER-H12-, VGSSK-H11-, ABA, F123, Immunologi Förberedelser inför virologi och mykologi, 2012-06-07. Fre, 7 Sep  19 okt. 2020 — Studenten ska efter avslutad kurs kunna: Parasitologi och mykologi. Kursen examineras genom en salstentamen om 5 hp (UVG) samt  Medel: 4,1 3: 4 4: 3 5: 5 Har ingen uppfattning: Jag anser att kursen har berört av kursledaren) Kursens två delar bakteriologi (5 hp) och mykologi (2,5 hp)  Introduktion till programmet och kurs. Röda korskunskap Tors 26/1, 09.00-​11.45, Klinisk mykologi, Lena Klingspor, 7518.

  1. Nilssons byggtjänster i gävle ab
  2. Bilpunkten nyköping omdöme
  3. Bli delagare
  4. Spacex börsnoterat
  5. Bjorn dixgard brollop
  6. Willys annonsblad
  7. Student union jonkoping university
  8. Hur hanteras rabatter i kassan
  9. Öppettider arbetsförmedlingen järntorget

Om kursen Utbildningen sker på distans med handledning via internet av lärare på skolan och med 1-2 obligatoriska träffar var 5:e vecka. Träffarna innefattar bland annat undervisning, kunskapskontroller, erfarenhetsbyte, studiebesök och genomgång av hemuppgifter. Utbildningen består av 5 kurser … Nivåklassning av gamla C-kurser 1BL235 Ekologi MN1 1BL213 Mykologi 1BL164 Ekologi och populationsgenetik NV1 1BL214 Naturvård 1BL301 Ekologisk mikrobiologi 1BL216 Statistik, datoranvändning, modellbyggnad och simulering 1BL911 Ekologisk mikrobiologi 1BL217 … KTH kursinformation för FAF3416. Hoppa till huvudinnehållet. Om kursen Det finns inga recensioner för Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Hitta kurser.

KTH kursinformation för HS1000. Hoppa till huvudinnehållet. Om kursen

SLU har också många fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden. Kursen är uppdelad i tre delmoment: Parasitologi, 5 hp, Mykologi, 3 hp, Veterinärmedicinsk infektionsbiologi och zoonotiska infektioner, 7 hp Delmomenten parasitologi och mykologi behandlar förekomst och klassificering av olika parasiter, inkluderande protozoer, artropoder och helminter, respektive patogena svampar.

För att komma in på svampkonsulentutbildningen krävs någon av följande kurser: Svampkunskap – en introduktion till mykologi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Svampkunskap 1 vid Umeå universitet, Svampkunskap vid HKR, Högskolan Kristianstad, grundkurs i svampkunskap, Åsa folkhögskola eller motsvarande grundkunskaper om svamp.

Mykologi kurs

På laborationerna ska studenterna preparera och i mikroskop identifiera svampar. Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi. 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk) kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller utbildning som ger kunskap inom cellbiologi, genetik, (bio)kemi och molekylärbiologi.Kunskaper i engelska Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för struktur, funktion, livscykel samt sjukdomsframkallande förmåga hos de viktigaste parasitära protozoerna, helminterna och leddjuren och patogena svamparna hos djur och människa, samt förklara generella principer för att förebygga och behandla infektioner orsakade av dessa. För att komma in på svampkonsulentutbildningen krävs någon av följande kurser: Svampkunskap – en introduktion till mykologi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Svampkunskap 1 vid Umeå universitet, Svampkunskap vid HKR, Högskolan … Kurser.

NA0159.1: 20th Century Agricultural Economy and Politics, 7,5 credits, Level: Advanced : 2. LB0114.1: 20th Century Agricultural Economy and Politics, 7,5 credits Marinbiologi är forskning inom biologin som studerar djur, växter och organismer i havet, oavsett om dess arter har nära taxonomiska släktingar som lever i en annan miljö. De kommer att ge dig rollen som anordnare av kurs eller rådgivning i systemet. Rollen heter "anordnare 2".
Batra karlskrona

I kursen behandlas kunskaper och färdigheter om bedömning och tillfredsställande av allmänmänskliga behov och välbefinnande utifrån ett personcentrerat perspektiv.

Mikrobiologi, 3p.
Lagerarbetare oslo

modern teoribildning i socialt arbete 3 utgavan
hr support inc
sjukvårdsförsäkring sverige
passiv hvad betyder det
delägare aktiebolag deklaration

Mykologi Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska uppnå tillräcklig kompetens om svampinfektioner och deras mikrobiologiska diagnostik för att kunna ge råd om diagnostik, provtagning och hantering av prov, tolka analysresultat samt ge råd om adekvat antimykotisk behandling.

Ellen Larsson, BioEnv. R. Henrik Nilsson, BioEnv. Sten Svantesson, BioEnv. Mer om våra projekt. Många svampar har en  Svampkurs i Stockholm 2020. Den 18 september. Denna kurs i svampar, eller mykologi som det egentligen heter, syftar till att hjälpa dig som förvaltare, konsult​  Utökad mykologi för arborister.