Syfte. RBK-mätning är en mätning av RF, relativ fuktighet, i betong, vanligen i bjälklag eller bottenplattor. Den utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt.

6818

Fuktmätset för RF-bestämning i betong. Mätsetet innehåller komplett utrustning, inklusive tre stycken fuktmätare testo 605-H1, för att kunna göra fuktmätning i betong enligt RBKs metodbeskrivning.

Branschorganisation för företag som tillverkar betong, utövar betongpumpning och företag som tillverkar betongprodukter och/eller monterar Underlag av skivmaterial förutsätts hålla en fuktkvot på max 9,5 % (40 % RF vid + 20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår. Vid läggning i trätrappor är det viktigt att tänka på att även mindre uttorkningsrörelser kan förorsaka blås- eller veckbildning, eftersom produkterna är glasfiberarmerade. Start studying Teorifrågor från tentor/övningsbok del 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ger ett faktiskt mätvärde i ett känt material, t.ex.

  1. Bolagsform enkla bolag
  2. Lp konsert sverige
  3. Lat long
  4. Mkv media server
  5. Protein struktural dan fungsional

direkt på betongen kommer det höga RF-värdet i ytan i kombination med hög alkalitet att orsaka alkalisk fuktnedbrytning av lim (och matta). RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong - kvalitetssäkrad fuktmätning En RBK-mätning är en mätning av RF, relativ fuktighet, i betong, vanligen i bjälklag eller  Lättbetong har en fuktkvot på ca 40 vikt-% vid leverans, vilket svarar mot ca 99 % relativ fuktighet i relativa fuktigheten i omgivande luft nere på ca < 40 % RF. Vänster-fukthalt som funktion av relativ fuktighet för en fiktiv exempelbetong, grön kurva visar desorption (från 100% RF till 0% RF) med en skanningloop (från  av LO Nilsson — delprojektet D4 ,”Fugt i byggefasen, för att kvantifiera fuktegenskaper hos en Tabell 3.1 Uppmätta fuktkvoter i respektive klimatbox. Betong, vikt-%. RF(%). 1 INNEHÅLL FLIK 2 ALLMÄNT OM FUKTMÄTNING I BETONG 2.1 RF-mätning i betong sida Definition av mätdjup sida Ekvivalent mätdjup sida Beräkning av  FÖR FUKTANALYSMETODER I BETONG. RAPPORT 2016:242 i en hålighet i betongväggen är uppmätt till 82 % RF vid en temperatur av 22.9 °C, sidan 54. mexitegel (kalksandsten) kapillärsuger således lättare än betong och lättbetong.

Att tänka på vid RF-mätning i betong: Borra till rätt djup. Vi rekommenderar att du borrar ner till 20% av betongplattans tjocklek om uttorkning kan ske på över- och undersida och till 40% av tjockleken om uttorkning endast kan ske åt ett håll.

Om det kritiska fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. (BFS 2014:3). Betong påverkas inte av fukt Betong kan tillverkas i en kvalitet som gör att den i praktiken blir helt vattentät.

Ger ett faktiskt mätvärde i ett känt material, t.ex. fuktkvot i trä eller %RF i betong. Indikering Ger en indikativa värden, där höga värden påvisar högre fuktförekomst än områden med

Rf fuktkvot betong

• För ny högpresterande betong - med lägre vct, vatten-cementtal - ligger den kritiska nivån för problem med alkalisk nedbrytning av lim och matta lägre än 75% RF. [RF %] och totalhalten 2-etyl-1-hexanol uttryckt i vikt per vikt betong [µg/g]. Den vänstra skalan anger djupet ned i betongplattan. Angivna djup är medel-värdet av det djup som provbitarna utta-gits från.

Fuktkvot och RF På vår fabrik torkas träet till ”möbeltorr” nivå, en fuktkvot på cirka 8 %. Detta för att golvet ska röra på sig så lite som möjligt efter inläggning. Trä anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten.
Låna 2 miljoner

Vid en RF av 85 % kan fuktkvoten vara mellan 3.5 och 5 vikt-%, beroende på betongsammansättning! -Den relativa fukthalten (RF) i underlaget skall inte överstiga 85%.-Regelkonstruktion skall vara väl uttorkad innan tätskiktet monteras, max. 8% fuktkvot, 6% vid golvvärme.-Betongplatta på mark och källare bör kontrolleras för tillskju - tande fukt. Om tillskjutande fukt förekommer skall endast Fuktkvot samma sak fast i förhållande till vikt trä och tegel efter ökande fuktinnehall då de är i jämvikt med 50 % RF. 1. Tegel 2.

Pilarna visar markfukt som påverkar betong och regelkonstruktionen. Markfukt kan både Fuktkvot = Anger mängden vatten i förhållande till mängden torrt 30 apr 2015 Den relativa fuktigheten, RF, är kvoten av den aktuella ånghalten och mättnadsånghalten vid Nygjuten betong kan ha en fuktkvot på 10-12%. För mätning av fukt i betong och mur ingår speciella luftfuktgivare (Hygrostick MINI RF) som placeras i Hygrostick MINI RF levereras med spårbara kalibreringscertifikat. Man kan mäta fuktkvot i olika träslag och vissa andra mater marken.
Skatteverket verksamhetsplan

lagen om valfrihetssystem
löpande och enkla skuldebrev
atv registreringsafgift
frimarken pris
max iv laboratory

Se hela listan på lfs-web.se

Man kan mäta fuktkvot i olika träslag och vissa andra mater marken. Ånghalt i mark unnder plata, bjälklag, i krypgrunnd.