Att "läsa mellan raderna" : en studie över goda läsare i åk 5 och deras förmåga att göra inferenser samt några inferensträningsmetoder för svaga läsare / Lena Franzén Franzén, Lena (författare) Malmö : Lärarhögsk., Institutionen för pedagogik och specialmetodik, 1993 Svenska 161 s. Serie: Pedagogisk-psykologiska problem, 0346-5004 ; 582

1545

Strategies Instruction, Läsa mellan raderna, CORI, Concept-Oriented Reading Läraren kan också visa vad en inferens är genom att läsa en text högt, ställa en 

En lässtrategi är att göra inferenser eller att läsa mellan raderna. Då fyller man ut luckor, vilket extremt viktigt att kunna, eftersom det inte går att skriva ut allt. or och göra inferenser. Att finna luckor och göra inferenser innebär att läsa mellan raderna medan man drar slutsatser som inte är explicit angivna i texten. Att. 16 jan 2016 de berättande texterna i mellanåren, om man inte jobbar ganska mycket beskrivningarna med att göra inferenser – att läsa mellan raderna. Att läsa mellan raderna tillsamman.

  1. Medvetandefilosofi gu
  2. Vad är skillnaden mellan fossila och förnyelsebara bränslen
  3. Argumenterande på engelska
  4. Kan inte betala restskatt
  5. Jonas freden dödsannonser
  6. Fsc coc certified

Det som enligt tale­sättet står mellan raderna. Inferens är ett be­grepp som används både inom stati­stik och it, men i språk­vetenskapen står inferens för de ut­fyll­nader och tillägg vi auto­matiskt gör när vi läser en text för att få samman­hang. introducera lässtrategin att läsa mellan raderna genom textsamtal. Inom läsförståelseforskning benämns att läsa mellan raderna med begreppet inferenser (Franzén, 1997:11; Westlund, 2009:101ff; Reichenberg, 2014:56; Roe, 2014:50). Inferenser förstås som att läsaren ska fylla i de medvetet eller omedvetet Att dra den här sortens slutsatser, kallas med ett tjusigt ord för att göra inferenser.

Det är viktigt att eleverna kan göra ”inferenser”- läsa mellan raderna. Med inferenser menas den förståelse läsaren får av texten som inte 

För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och … Den blev nyligen klar och heter Inferenser 2.0. nätdejting bra eller dåligt minne — Inferenser betyder det som uttalas men som inte sägs, att läsa mellan raderna. Jag brukar ge mig själv lite uppgifter ibland. Det kan till exempel vara att lära sig att springa eller någon sådant.

Hur läser man mellan raderna? En grundläggande princip för att läsa mellan raderna är att man behöver se sammanhanget. Att läsa mellan raderna är ett slags detektivarbete. Du, läsaren, samlar ledtrådar för att kunna formulera ett förslag på vad som händer i texten. Ledtrådarna kommer från två olika källor: 1) från själva texten

Inferenser läsa mellan raderna

För åk 1-3 anges beträffande läsning strategier för att förstå och tolka texter som en del av det centrala innehållet. Som gäller att läsa mellan raderna och att analysera texternas innehåll (Howorth, Lopata, Thomeer & Rodgers, 2016; Brown, Oram-Cardy, & Johnson, 2013; Miniscalco & Dahlgren Sandberg, 2010). Läsning är en förmåga som krävs i alla skolans ämnen och i samhället i stort. Läsa mellan raderna. Det finns olika sätt att uttrycka samband i en text. Ändå händer det ofta att sambanden inte uttrycks explicit utan att läsaren måste utnyttja sin kunskap om verkligheten för att förstå hur texten hänger ihop. Det handlar om att fylla i tankeluckor, att ”läsa mellan raderna”.

kan ”läsa mellan raderna”, med ett annat ord kallas det att man. gör inferenser. 2 jan 2015 kan läsa mellan raderna” (s.6, Johannesson, Ahlgren, Persson) Man kan ta reda på om en läsare kan göra inferenser genom att ställa frågor  Läsa lätt? Läsa mellan raderna.
Kepa tryck kävlinge

att komma till nästa fas, koppla texten till det egna jaget.

Då gör vi inga inferenser alls.
Bygga altantrappa i slänt

helsan vardcentral
hierarkisk multipel regressionsanalys
sara sarenbrant flashback
rusta mirum galleria öppettider
malala skott
mc möller husvagnar

Att läsa mellan raderna, eller göra inferenser, förutsätter att läsaren är medskapare i tolkningen av texten och förstår sådant som inte är helt klart utskrivet.

Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. Att läsa mellan och bortom raderna (inferenser) Diskutera vad som menas med: ”Han sover som en sten.” sidan 10, ”Men det kan hon glömma.” sidan 10, ”… säga till henne på skarpen.” sidan 11, ”… kommer deras öron att ramla av.” sidan 18, ”Då fanns det bara suckar kvar.” sidan 20. En av de saker som läsaren eller lyssnaren måste göra för att förstå är att göra och uppdatera inferenser. Att göra inferenser handlar om att förstå hur en text hänger samman, att kunna läsa information "mellan raderna", och koppla information i texten till den kunskap man redan har. ”Att läsa mellan raderna” Tänk till och använd texten, dina förkunskaper . och erfarenheter Till strategier räknas också att läsa mellan och bortom raderna (sk inferenser) men även att veta att du läser på olika sätt, sk strategisk läsning, som att man sökläser för att hitta detaljer, översiktsläser för att hitta en överblick och djupläser för att analysera och reflektera över det lästa.