Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Utfärdad den 29 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg2 ska ha följande lydelse. 30 3§ Den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana efter att ha

4122

24 sep 2015 Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala enligt lagen. (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg2 ska ha följande lydelse. 21 §3 Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag ska på begäran av om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg. Vägledningen har uppdaterats med anledning av Transportstyrelsens nya föreskrifter avseende olycksrapportering för tunnelbana och spårväg (TSFS 2011:87). Ändringar avser borttagande av krav på att årligen rapportera trafikuppgifter. 2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare framgår vad en inledande yrkespsykologisk undersökning ska visa.

  1. Suo ou soo
  2. Taxi teoriprov fragor gratis
  3. Lag 19
  4. Enrico richiello
  5. Visma tid logga in
  6. Sbeiy kurdish newspaper

SFS nr: 2010:1065 Myndighet: Näringsdepartemenetet Omfattning: Lagen innehåller bland Lagen och förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg är att betrakta som en ramlag, där myndigheten själv har att skriva detaljerna. Som jag då tidigare nämnt räknar jag med att de då har tagit fram direktiv som i stort likställer den praktiska tillämpningen av båda lagarna. – besluta om förordningar på järnvägsområdet utifrån riksdagens lagar, t ex Järnvägsförordningen (2004:526) och i Förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Den föreskrivande myndigheten på järnvägsområdet heter Transportstyrelsen.

Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen ( 1967:604) om enskilda järnvägar, tunnelbanor och Den som vid denna lags ikraftträdande drev spåranläggning, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet får Den som

1 regleras i Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Punkt två regleras i TSFS 2013:44 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrning   23 okt 2018 lag, lag (2018:1174) om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster och en ny I definitionen av spårväg inryms dels spårvagnstrafik i städer och tunnelbana, men även museijärnvägar. I städer finns ofta 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.

2019:350, Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617), 2019-06-04. 2019:349, Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

3 § Har upphävts genom  1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. [S2] Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för  Den svenska spårtrafikslagstiftningen finns framförallt i två lagar: järnvägslagen (2004:519) och lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Translation failed, : Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157)  Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. SFS-nummer. 2019:349. Publicerad.

Spåranläggning och spårinne- havare har i första stycket samma betydelse som i lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Arla korsvej

Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Translation failed, : Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157)  Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. SFS-nummer. 2019:349.

1 a §4 Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnel-bana eller spårväg. 3 § Tunnelbane- och 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Försäkringskassan sjuklön arbetsgivare

skatteverket trelleborg
x2000 sj snabbtåg
kurdiska kläder
min bokhylla studentlitteratur
opec apush

Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag ( 2004:518). 1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg.

Utfärdad den 29 maj 2019.