Inkomstskattelagen ersatte 1928 års kommunalskattelag, KL. och 1947 års lag om statlig inkomstskatt, SIL. Båda dessa lagar var tillkomna i en annan tid och 

7150

Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt; utfärdad den 17 juni 1998. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs att 25 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse. 25 § 2 mom. 2 Med avyttring av fastighet likställs överföring av mark eller

10 . 11 Förordning (1992:946) om dubbelbeskattningsavtal mellan Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får enligt art. 10 punkterna 2 och 6 inte överstiga 25 % av utdelningens bruttobelopp.

  1. Adhd killar tjejer
  2. Restaurangmaskin poolen
  3. Pressa ihop trä
  4. Slogan reklame harus jelas dan
  5. Svensk politiker
  6. Vad menas med defensiv körning

stycke > mer än. 10 . 11 Förordning (1992:946) om dubbelbeskattningsavtal mellan Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får enligt art. 10 punkterna 2 och 6 inte överstiga 25 % av utdelningens bruttobelopp.

denna lag. 2 § För fysiska personer beräknas statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst enligt följande. Skatt på förvärvsinkomst utgör 200 kronor samt 25 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en skiktgräns som vid 1999 års taxering uppgår till 213 100 kronor. Lag …

Vid årsskiftet tog några skatterättsliga trotjänare farväl, i första hand kommunalskattelagen (1928:370), KL, och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. I deras ställe trädde inkomstskattelagen (1999:1229), IL, åtföljd av lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen, ILP, som beslutades av riksdagen den 16 december 1999 (prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000SkU2 Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt; utfärdad den 10 december 1998.

7 apr 2021 Reglernas namn kommer ursprungligen från lagen om statlig inkomstskatt där bestämmelserna fanns i 3 paragrafen 12 momentet.

Lag om statlig inkomstskatt

2. statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget kapital (skatt på kapitalinkomster), och 3. statlig inkomstskatt på avsättning till expansionsfond (expansionsfondsskatt). Juridiska personer ska betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. 2.
Värme yoga stockholm

Angående övergångsbestämmelser, se lag . Statlig inkomstskatt, juridiska personer.

Fysiska personer och dödsbon skall erlägga statlig inkomstskatt dels för inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst (förvärvsinkomst) dels för inkomst av kapital(kapitalinkomst).
Textilslöjd åk 4

du har nyss tagit körkort på vilket sätt
hur aktiverar man simkort
basic english
utslag i ansiktet av droger
adr tanker
klok manito
badvatten tjänligt med anmärkning

RÅ 1999 ref. 22: Vid bedömning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt av frågan om en utländsk person är underkastad jämförlig beskattning har källskatt på ränteinkomster som

Det innebär att det går att tjäna 468 600 kr om året innan man måste betala statlig skatt. På samma sätt inträder den övre brytpunkten först vid 675 700 kronor, och det är de som tjänar mer än så årligen som betalar inkomstskatt och värnskatt till staten, alltså en statlig skatt på sammanlagt 25 %. inkomst), skall under de förutsättningar som anges i denna lag, statlig inkomstskatt på denna inkomst beräknas enligt följande. Inkomsten antas ha åtnjutits med lika belopp under de år, dock högst tio, till vilka den hänför sig. Skatten på ettvart av dessa belopp utgörs av den skatt som skulle ha utgått för Rubrik: Lag (1981:297) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst. Omfattning: nuvarande 3 § 3, 4 mom betecknas 3 § 4, 5 mom; ändr. 3 § 1, 2 mom, nya 3 § 4 mom, 1 p anvisn.