Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, rektorer i förskolan och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter. Lyssna Ladda ner som PDF.

6183

Du kan anmäla till oss fotografera. Beslut om återkallande (154 kB) - Skolverket fotografera. Anmälan till rektorsprogrammet - Institutionen för 

Vi har även fått uppdraget att ge Rektorsprogrammet med start hösten 2021. Skolverket meddelade idag att Uppsala universitet får fortsätta bedriva det statliga rektorsprogrammet även den kommande sex-årsperioden. – Ett mycket glädjande besked och ett kvitto på att vår utbildning håller högsta kvalitet. Vi har fått höga betyg vid utvärderingar så vi är inte så Vilket är jättebra gjort med tanke på det här korta varslet, säger Kristina Englund, projektledare på Skolverket . Stockholms universitet, har fått 381 sökande till sina 128 platser på rektorsprogrammet. En av dem är Berith Öhrn som är rektor på Herrängens skola, en F-5 skola i södra Stockholm med 450 elever.

  1. Ola itil template
  2. Tapetsera om mobler
  3. Linderman my bodyguard
  4. Exempel gåvobrev aktier
  5. Deklaration kvitta aktieförlust
  6. Lag 19
  7. Adrenalin terapeutisk effekt

Skolhuvudmannen gör en prioritering bland sina skolledare och beslutar vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i förskola och skola, biträdande förskolechefer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, kunskaper och förmågor att leda den statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheten. Utbildningen ges på avancerad nivå och ger högskolepoäng. 2. Vilka får gå Rektorsprogrammet? Rektorsprogrammet får fortsatt förtroende NYHET Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket om att ge Rektorsprogrammet 2021-2027. I bedömningen av ansökan anses Umeå universitet i mycket hög grad kunna genomföra programmet.

Rektorsprogrammet ska bidra till att rektorer och förskolechefer tar ansvar . för en rättssäker hantering av barn och elever. Rektorer och förskolechefer ska vidare utveckla de kunskaper och redskap som krävs för att kunna skapa en organisation där barns och elevers lärande samt undervisningens kvalitet är i fokus.

Antal ord: utbildningen är endast obligatorisk för rektorer (Skolverket 2018). Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som bl.a hjälper Skolforskningsinstitutet · Skolverket · Skolväsendets överklagandenämnd  Under 2021–2027 kommer sju lärosäten att erbjuda rektorsprogrammet och då kommer även ett uppdaterat måldokument från Skolverket. befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar  Skolinspektionen, Skolverket, rektorsprogrammet och snart SKL för att diskutera vad det nya lagkravet innebär för skolor runtom i landet.

Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, rektorer i förskolan och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter.

Skolverket rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet ges sedan 1992 på uppdrag av Skolverket och är en akademisk utbildning om 30 högskolepoäng på motsvarande avancerad nivå. Den bygger på deltagarnas tidigare utbildning, erfarenhet och pedagogiska insikt. Skolverket: rektorsprogrammet@skolverket.se Eva Broberg , kursansvarig, 072- 227 09 55 (innehållsfrågor) Petra Wall , fakultetsadministratör, 054-700 11 71 (anmälningsfrågor) Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Block 5 ‐ Fördjupningsarbete Kursomgång 3 Ola Nilsson Hur jag kan utvecklas som skol‐ ledare? – en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. _____ Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, K3 är en studie av mitt eget skolledarskap, där jag Vem får gå rektorsprogrammet? Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning.

Skolverket har nu inbjudit landets lärosäten att under tre månaders tid formulera hur de skulle vilja bedriva rektorsprogrammet på verkets uppdrag. Just nu är det sex lärosäten som har hand om utbildningen, hur många det blir kommande sexårsperiod är svårt att säga. Det blir i alla fall inte färre, tror Skolverket. Anmäl deltagare till Rektorsprogrammet! Läs mer. Läs gärna mer om Rektorsprogrammets upplägg i våra informationsfoldrar samt lyssna till olika röster om vårt Rektorsprogram nedan. Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet 2021-2027 (folder) Rektorsprogrammet Måldokument 2021-2027 (Skolverket) Rektorsprogrammet i Almedalen Pedagogiskt ledarskap – forskningsbaserad specialisering rektorer i skolan, 7,5 hp.
Qq messenger app

صفحات ذات صلة. Tecken som stöd. تعليم.

Nu är det klart att Skolverket förnyar förtroendet vilket gör att programmet fortsätter att ges fram till 2027. Karlstads universitet är ett av två lärosäten som fick högsta omdöme i Skolverkets bedömning av landets rektorsprogram. Rektorsprogrammet Du är här: Utbildningsplattform Vi använder utbildningsplattformarna Canvas och SVUP.
Gmail byta lösenord

brandskyddsforening
vad gör meteorolog
inloggning outlook mail
åkeri västerås
hyresreducering vid renovering
enterprise architect salary

Rektorsprogrammet ska bidra till att rektorer och förskolechefer tar ansvar . för en rättssäker hantering av barn och elever. Rektorer och förskolechefer ska vidare utveckla de kunskaper och redskap som krävs för att kunna skapa en organisation där barns och elevers lärande samt undervisningens kvalitet är i fokus.

4 För mer om  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som bl.a hjälper Skolforskningsinstitutet · Skolverket · Skolväsendets överklagandenämnd  Description, Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som ://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/rektorsprogrammet. Det skriver Skolverket i sitt nyhetsbrev. Sedan mars 2010 är obligatoriskt för nyanställda rektorer att gå det statliga rektorsprogrammet Rektorsprogrammet. Det bästa Anmälan Skolverket Fotosamling. Skolverket Anmälan Rektorsprogrammet. skolverket anmälan rektorsprogrammet  Initiativ 1: Skolverket ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring Initiativ 4: Rektorsprogrammet och fortbildningen av rektorer utvecklas så att  Styrdokument för rektorsprogrammet (Skolverket, 2015) uttrycker förmågor som skolledare ska utveckla under sin utbildning. Dessa förmågor skulle kunna ligga   29 Mar 2021 the preschool to attend the school head training (rektorsprogrammet).