av andra lärare vid LiU. I det förstnämnda fallet, och utbildningens verksamhetsförlagda praktik (VFU) ofta bedöms och värderas av aktörer i yrkespraktiken 

6954

• Trepart inkl. VFU-besök: Lärare från LiU besöker studenten på VFU-platsen, observerar och samtalar efteråt med student och handledare. (Avslutande VFU eller i VFU termin 5) Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 7 VFU-kurs 1 VFU-kurs 2 VFU-kurs 3 VFU-kurs 4 VFU-kurs 5 VFU-kurs 6

Se dock nedan gällande examination av VFU. Här finns informationen för dig som är student vid lärarutbildningen, förskollärare, frididshem, lärare 1-3, 4-6, ämneslärare 7-9 eller gymnasium. Homepage Ange sökord Välj sökområde Sök interna sidor på LiU.se Sök en anställd Sök en lokal VFU-kurserna ligger på olika progressionsnivåer. Genom de progressionsstråk som löper genom utbildningen stöttas den studerande i sin utveckling av grundläggande kunskaper för att sedan alltmer självständigt kunna hantera de uppgifter som ingår i läraryrket. Den visar 10 olika exempel på varför det är bra att bli lärare, förskollärare och lärare i fritidshem. Du bestämmer själv vad du ska säga till bilderna. Om du sedan skriver ett mail till catarina.jeppsson@liu.se (VFU-ansvarig) och berättar ”hur din presentation gick och hur många elever du presenterat den för”, så är du med i • Trepartssamtal inklusive besök: Lärare från LiU besöker studenten på VFU-platsen, observerar och samtalar efteråt med student och handledare (Avslutande VFU).

  1. Supply chain jobb stockholm
  2. Sweden music industry

Studenter ändrar sina profiluppgifter via LADOK. Logga in på Trepartssamtal kan ske via Teams, Zoom eller motsvarande om universitetets lärare inte kan delta på plats för bedömningar eller andra VFU frågor. Komplettering av enskilda, förlorade VFU-dagar till följd av Covid-19 kommer i normalfallet inte bli aktuellt. Se dock nedan gällande examination av VFU. Här finns informationen för dig som är student vid lärarutbildningen, förskollärare, frididshem, lärare 1-3, 4-6, ämneslärare 7-9 eller gymnasium.

VFU-kurser - lärare i fritidshem. Obs! Välj rätt termin på kurssidan under Kursstart. På liu.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera

2020-03-18 VFU II . Grundlärarutbildningen förskoleklass och åk 1-3 . På följande sidor finns målen för VFU II beskrivna. Betygsnivåer i kursen är Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

15 jan 2010 LiU – Linköpings universitet I Studie I granskas kunskapsmål, riktade mot VFU, vid sjutton Speciallärare/-pedagoger , Stockholms stad.

Vfu lärare liu

- VFU-samordnare är anställd hos skolhuvudman och placerar studenterna i samråd med skolorna/förskolorna och lärosätets VFU-koordinator. VFU- 2020-03-18 Vid VFU-placering inom Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland, kan studenten kontakta respektive region och fråga om tillfälligt boende finns att hyra. Studenten betalar hyran och kan därefter ansökan hos Institutionen för Hälsa, lärande och teknik om bidrag för dubbla boendekostnader. VFU Planering och handledning Enligt Ramavtal2.

LiU:s mål är att säkerställa att VFU-platsen som erbjuds studenten ger denne möjlighet att öva och visa handledare och examinator att kursmålens fodringar uppfylls. Nedan redogörs för de krav som LiU ställer på en VFU-placering. Handledaren skall vara verksam inom rätt verksamhetsområde.
Pars prostatica ne demek

VFU-läraren kan också vara examinator. - VFU-samordnare är anställd hos skolhuvudman och placerar studenterna i samråd med skolorna/förskolorna och lärosätets VFU-koordinator.

JavaScript krävs.
Ladda hem gratis musik

kausala finland
ålderdomliga uttryck
oljebyte haldex
fku trafikkontoret göteborg
kungsornen reklam

I LiU:s VFU-handbok står det att läsa: ”Under VFU:n lär studenten genom att undra, undersöka och undervisa. Mentorn förklarar sina tankar om lärararbetet och i arbetslaget möter studenten andra lärare och deras synsätt.

Dessutom finns kursmentorer som deltar i kurserna, som också är aktiva pedagoger i skola/förskola vid sidan om sitt arbete på universitetet. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. VFU-veckor har du kontinuerligt under hela din utbildning. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda skolor i Östergötland och i delar av Småland och Södermanland. 2020-10-01 Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).